Vaše 2% nám pomohli. Ďakujeme za podporu.

Doteraz sme ich použili na:

 • organizovanie semestrov kurzu rytmiky a djembe
 • pravidelné bubnovačky so žiakmi ZŠI pre sluchovo postihnuté deti Drotárska cesta
 • rozvoj muzikoterapie na Slovensku
 • realizáciu koncertov a workshopov pre školy a škôlky
 • v spolupráci s DK Lúky a Kultúrnymi zariadeniami Petržalky vedieme pravidelné Bubnovačky Orchestra
 • organizáciu komunitných hudobných projektov ako napr. bubnovačky v Sade Janka Kráľa
 • účasť na WOMEX-e (hudobný veľtrh)
 • podporu kapele La3nos (malé koncerty, nahrávanie, ...)
 • vzdelávanie našich hudobníkov, lektorov a facilitátorov
 • spolupracovali sme s organizáciami venujúcimi sa utečencom, Rómom, ako aj s krízovými centrami pre rodiny
 • a potom aj na chod združenia, jeho administratívu, nájomné za sklad pre bubny a všetky naše hudobné nástroje

Naše údaje:

 • Obchodné meno alebo názov: Zvuky cez ruky
 • Sídlo: Červeňova 34, 811 03 Bratislava 1
 • Číslo účtu: 2623475722/1100
 • Právna forma : Občianske združenie
 • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 3 0 8 5 6 6 7 1

vzdelavanie_hudba_komunita