bubnovackaOZ Zvuky cez ruky vzniklo v roku 2004 so zámerom venovať sa neformálnemu vzdelávaniu pomocou rôznych umeleckých aktivít. Odvtedy poskytlo priestor rôznym projektom a niektoré z nich sa úspešne rozrástli (RYTMIKA Etnobubnová škola). Združenie úspešne spolupracuje s viacerými organizáciami a inými združeniami na dotvorenie ich programov (Komunitné centrum Kopčany, Slovenská humanitná rada, OZ Zaostri – Fotomaratón a iné). Pre naše projekty sa snažíme nájsť partnerov-sponzorov a naše aktivity sú financované aj 2% z daní.

Základné ciele činnosti združenia sú najmä (Stanovy OZ Zvuky cez ruky, Čl. II):

 • vytvárať podmienky smerujúce k vytváraniu priestorov pre vzájomné zbližovanie a spoznávanie sa rozličných komunít ľudí - besedy, prednášky,

  semináre, výstavy, koncerty, atď.

 • umožniť mladým ľuďom sebarealizáciu, tvorivé trávenie voľného času
 • organizovať vzdelávacie semináre, workshopy, kurzy
 • organizovať kultúrne a športové podujatia
 • podporovať všestranný rozvoj ľudí so špeciálnymi potrebami
 • podporovať inovatívne projekty
 • organizovanie medzinárodných výmen
 • spolupracovať s inými právnickými a fyzickými osobami podobného zamerania
 • podporovať a vykonávať charitatívnu, humanitnú a sociálne orientovanú, ako i ďalšie aktivity slúžiace všestranne prospešným cieľom
 • vydavateľská a publikačná činnosť

 

Kontakt:
Mgr. Anton Gúth 00421 902 612 501

 


VIDEÁ Z AKTIVÍT A PROJEKTOV:

Letná škola hudby pre rómske deti v obci Petrová                                                   Otvorenie programu Hodina deťom spolu s deťmi s poruchami sluchu a s autizmom a aj Martinom Valihorom

Týždňový bubnový workshop na základnej škole v Rakúsku                                                                                                     Marcová Hodina deťom